Máy hút mùi - Hút khói nhà bếp

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-60C16B

2,384,000₫ 2,980,000₫

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-60C16

2,384,000₫ 2,980,000₫

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ-60B

2,535,000₫ 3,380,000₫

MÁY HÚT MÙI FASTER FS-2060SB

2,560,000₫ 3,200,000₫

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ-70B

2,610,000₫ 3,480,000₫

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ-60I

2,685,000₫ 3,580,000₫

MÁY HÚT MÙI FASTER FS-2070SB

2,720,000₫ 3,400,000₫

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ-70I

2,760,000₫ 3,680,000₫

MÁY HÚT MÙI FABER FLEXA 70

2,975,000₫ 3,500,000₫

MÁY HÚT MÙI FABER FB-2670BL

2,975,000₫ 3,500,000₫

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-70S28B

3,000,000₫ 3,480,000₫

MÁY HÚT MÙI FASTER SYP-6003

3,040,000₫ 3,800,000₫

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-70AF85

3,112,000₫ 3,890,000₫

MÁY HÚT MÙI FASTER SYP-7003

3,200,000₫ 4,000,000₫

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ-90D1

3,200,000₫ 6,080,000₫

MÁY HÚT MÙI FABER FB-2670SB

3,230,000₫ 3,800,000₫

MÁY HÚT MÙI DANDY BASIC 70 WHITE

3,310,000₫ 3,890,000₫

MÁY HÚT MÙI DANDY BASIC 70 BLACK

3,310,000₫ 3,890,000₫

MÁY HÚT MÙI DANDY BASIC 70 BROWN

3,310,000₫ 3,890,000₫

MÁY HÚT MÙI BOSCH DHI625R

3,400,000₫ 6,800,000₫