Máy hút mùi cổ điển

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-CO60 BLACK

1,800,000₫ 2,400,000₫

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-260 INOX

1,820,000₫ 2,450,000₫

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-CO70B

1,875,000₫ 2,500,000₫

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-60C16B

2,384,000₫ 2,980,000₫

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-60C16

2,384,000₫ 2,980,000₫

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-70C09

2,440,000₫ 3,050,000₫

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-60C25

2,544,000₫ 3,180,000₫

MÁY HÚT MÙI FASTER FS-2060SB

2,560,000₫ 3,200,000₫

MÁY HÚT MÙI KOENIC KO-600BL

2,600,000₫ 3,259,000₫

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-70C18 INOX

2,624,000₫ 3,280,000₫

MÁY HÚT MÙI EBOX E-2070B

2,700,000₫ 3,180,000₫

MÁY HÚT MÙI FASTER FS-2070SB

2,720,000₫ 3,400,000₫

MÁY HÚT MÙI EBOX E-70B

2,788,000₫ 3,280,000₫

MÁY HÚT MÙI UBER U26B

2,788,000₫ 3,280,000₫

MÁY HÚT MÙI EBOX E-60B

2,800,000₫ 3,300,000₫

MÁY HÚT MÙI KOENIC KO-700BL

2,872,000₫ 3,590,000₫

MÁY HÚT MÙI EBOX E-2070S

2,873,000₫ 3,380,000₫

MÁY HÚT MÙI EBOX E-70S

2,873,000₫ 3,380,000₫