Lò Vi Sóng

LÒ VI SÓNG CATA FS 20 BK

2,520,000₫ 3,400,000₫

LÒ VI SÓNG CATA FS 20 WH

2,690,000₫ 3,500,000₫

LÒ VI SÓNG TEKA MWE 210G

3,410,000₫ 4,015,000₫

LÒ VI SÓNG CATA MC 20 IX

6,550,000₫ 7,500,000₫

LÒ VI SÓNG FAGOR MWB 23AEX

6,650,000₫ 9,500,000₫

LÒ VI SÓNG FASTER FS-MOV01

7,040,000₫ 8,800,000₫

LÒ VI SÓNG CATA MC 20D ENC

7,140,000₫ 8,500,000₫

LÒ VI SÓNG MINI FAGOR SPOUT-28UV

8,365,000₫ 11,950,000₫

LÒ VI SÓNG CATA MC 25D ENC

8,500,000₫ 10,120,000₫

LÒ VI SÓNG BOSCH HMT72G650

8,890,000₫ 11,088,000₫

LÒ VI SÓNG BRANDT SE2619S

9,500,000₫ 11,500,000₫

LÒ VI SÓNG MALLOCA MW 25.5 ESP

9,800,000₫ 10,890,000₫

LÒ VI SÓNG MALLOCA MW-927J

9,800,000₫ 10,890,000₫

LÒ VI SÓNG BOSCH HMT72M654

9,890,000₫ 11,920,000₫

LÒ VI SÓNG CATA MC 28D BK

10,080,000₫ 12,000,000₫

LÒ VI SÓNG BRANDT SE2618S

10,115,000₫ 11,900,000₫

LÒ VI SÓNG MINI FAGOR SPOUT-28BO

10,150,000₫ 11,950,000₫

LÒ VI SÓNG MALLOCA MW-927I

10,450,000₫ 11,610,000₫