Máy hút mùi ống khói

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ-90D1

3,200,000₫ 6,080,000₫

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-170

3,520,000₫ 4,690,000₫

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-70K06S

3,664,000₫ 4,580,000₫

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-190

3,670,000₫ 4,890,000₫

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-370

4,270,000₫ 5,690,000₫

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-390

4,420,000₫ 5,890,000₫

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-470

4,490,000₫ 5,990,000₫

MÁY HÚT MÙI FABER FB-RAY A70

4,505,000₫ 5,300,000₫

MÁY HÚT MÙI FABER FB- TRATTO 70

4,675,000₫ 5,500,000₫

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-3388-70

4,710,000₫ 6,280,000₫

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-490

4,720,000₫ 6,290,000₫

MÁY HÚT MÙI TAKA H70B

4,780,000₫ 5,980,000₫

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-3388-90

4,860,000₫ 6,480,000₫

MÁY HÚT MÙI TAKA H90B

4,960,000₫ 6,200,000₫

MÁY HÚT MÙI FABER FB-VALUE

5,015,000₫ 5,900,000₫

MÁY HÚT MÙI FABER FB-GLO A70

5,355,000₫ 6,300,000₫

MÁY HÚT MÙI DANDY COMMO 70

5,420,000₫ 6,380,000₫

MÁY HÚT MÙI EUROSUN EH-90K08S

5,480,000₫ 6,850,000₫